Forsiden
Formål
Projekter
Bestyrelse
Vedtægter
Medlemskab
Kollektion
Kalender
Kontakt
Links
 
Fadderskab for børn - Savera
   Savera Rapport 2017
Slumchildren in Delhi
 
 Savera - children in Delhi       (fadderskaber)


 

For børnene i slumkvarteret Bawana tæt på Delhi er barndommen præget af stor fattigdom og usle boligforhold.

Forældrene kan ikke finde arbejde eller tjene nok til at forsørge familien. Derfor kan barndommen ofte slutte, når børnene er 10-12 år, da de skal hjælpe til med at skaffe penge til familiens overlevelse. Det arbejde, som børnene kan få, vil ofte være meget dårligt betalt og under meget dårlige arbejdsforhold. Mange børn sorterer og sælger plast på lossepladsen, eller får arbejde på fabrikker under usunde forhold. Når børnene skal ud og arbejde, forhindres de dermed i at fortsætte deres skoleuddannelse, hvilket kan være med til at fastholde dem i fattigdom.

For pigerne kan barndommen slutte meget brat med, at de bliver bortgiftet til ældre mænd. Det giver familien en mund mindre at mætte. Pigerne er derfor meget udsatte, og vi er meget opmærksomme på dem, når de bliver omkring 10-12 år.

Bedstes Børnehjælp samarbejder med den indiske hjælpeorganisation TARA, hvor vi arbejder på at hjælpe de hårdest ramte familier og sikre børnene en skoleuddannelse. Derved kan vi give børnene en bedre mulighed for i fremtiden selv at arbejde sig ud af den ekstreme fattigdom.

Børnene støttes med skolegang, skolebøger, en skoletaske og uniform. Ligeledes vil børnene jævnligt modtage en pakke med mad, som de tager med hjem til familien. TARAs medarbejdere holder øje med, at børnene trives, og at de følger deres skolegang. TARA er ved at starte et sundhedscenter i Bawana, hvor børnene og deres familie kan få lægehjælp billigere, end hvis de skal bruge det almindelige sundhedsvæsen i Indien.

Vi besøger projektet ca. hvert andet år for at se, om pengene bliver brugt efter vores anvisninger.

Der udsendes årligt en rapport om projektet, en årlig beretning om børnene og rejsebeskrivelser fra besøgene i Delhi.

Støtten giver børnene mulighed for at få en bedre fremtid i Indien. Vores navn "Savera" er hindi og betyder "Morgener bringer os håb", og lige netop håb for en bedre fremtid vil vi gerne give vore fadderskabsbørn i Bawana.

Projektet kan kontaktes på email-adressen: savera@bedstesbornehjalp.dk

TARA - Indisk samarbejdspartner

TARA's Savera Rapport 2017 (engelsk)

Til toppen af denne side
 

Foråret 2015: Fadderskabs-projektets leder på et af sine besøg hos børnene i Bawana.


Læs også om
Savera fadderskab
på Facebook