Forsiden
Formål
Projekter
Bestyrelse
Vedtægter
Medlemskab
Kollektion
Kalender
Kontakt
Links
 
Sponsorbørn - Savera
   Savera Rapport 2017
Slumchildren in Delhi
 
 Savera - children in Delhi       (sponsorbørn/fadderskaber)


 

For børnene i slumkvarteret Bawana tæt på Delhi er barndommen præget af stor fattigdom og usle boligforhold.

Forældrene kan ikke finde arbejde eller tjene nok til at forsørge familien. Derfor kan barndommen ofte slutte, når børnene er 10-12 år, da de skal hjælpe til med at skaffe penge til familiens overlevelse. Det arbejde, som børnene kan få, vil ofte være meget dårligt betalt og under meget dårlige arbejdsforhold. Mange børn sorterer og sælger plast på lossepladsen, eller får arbejde på fabrikker under usunde forhold. Når børnene skal ud og arbejde, forhindres de dermed i at fortsætte deres skoleuddannelse, hvilket kan være med til at fastholde dem i fattigdom.

For pigerne kan barndommen slutte meget brat med, at de bliver bortgiftet til ældre mænd. Det giver familien en mund mindre at mætte. Pigerne er derfor meget udsatte, og vi er meget opmærksomme på dem, når de bliver omkring 10-12 år.

Bedstes Børnehjælp samarbejder med den indiske hjælpeorganisation TARA, hvor vi arbejder på at hjælpe de hårdest ramte familier og sikre børnene en skoleuddannelse. Derved kan vi give børnene en bedre mulighed for i fremtiden selv at arbejde sig ud af den ekstreme fattigdom.

Et sponsorat til et barn i Bawana koster 50 kr. om måneden. Gennem Bedstes Børnehjælp støtter du som sponsor børnene med skolegang, skolebøger, en skoletaske og uniform. Ligeledes vil børnene jævnligt modtage en pakke med mad, som de tager med hjem til familien. TARAs medarbejdere holder øje med, at børnene trives, og at de følger deres skolegang. TARA er med støtte fra Bedstes Børnehjælp ved at starte et sundhedscenter i Bawana, hvor børnene og deres familie kan få lægehjælp billigere, end hvis de skal bruge det almindelige sundhedsvæsen i Indien.

Dine penge går ubeskåret til børnene, og vi besøger projektet ca. hvert andet år for at se, om pengene bliver brugt efter vores anvisninger.

Du vil som sponsor modtage en årlig rapport om projektet, en årlig beretning om dit sponsorbarn og rejsebeskrivelser fra besøgene i Delhi.

Vi håber, at vi med din støtte kan hjælpe et barn til at få mulighed for en bedre fremtid i Indien. Vores navn "Savera" er hindi og betyder "Morgener bringer os håb", og lige netop håb for en bedre fremtid vil vi gerne give vores sponsorbørn i Bawana.

"Sådan støtter du et barn":
Sponsorbørne-projektets leder Dorte Østergaard kan kontaktes på email-adressen: savera@bedstesbornehjalp.dk

Savera's bankkonto er: Reg.nr. 7176 kontonr. 13 62 038.

TARA - Indisk samarbejdspartner

TARA's Savera Rapport 2017 (engelsk)

Til toppen af denne side
 

Foråret 2015: Sponsorbørne-projektets leder Dorte (i forgrunden) på et af sine besøg hos børnene i Bawana.


Læs også om
Savera Sponsorbørn
på Facebook